Elzenweg 27
3421 TT Oudewater

Asbestverwijdering & grondsanering

Klik hier voor een selectie van door ons uitgevoerde projecten.

Sinds 1993 is ons bedrijf officieel erkend specialist voor de verwijdering van asbest. Wij zijn in het bezit van het Komo ProcesCertificaat Asbestverwijdering (volgens SC 530) en elk project wordt uitgevoerd onder verantwoording van DTA-gekwalificeerde medewerkers (DTA = Deskundig Toezichthouder Asbest). Onze activiteiten worden regelmatig getoetst door bevoegde instanties. Asbest, (afgeleid van Asbestos), betekent onverwoestbaar. Asbest is er in meerdere variĆ«teiten en werd veel toegepast in (bouw)materialen totdat de gezondheidsrisico’s duidelijk werden. Uiteraard houden wij de nodige veiligheidsmaatregelen in acht en werken we conform de strenge eisen die voor dit specialisme zijn opgesteld. U kunt ons inschakelen voor kleine en grote “asbestklussen”, ook voor advisering over de juiste aanpak.

Sinds 14 december 2013 saneren wij asbest onder de vlag van UMIAS B.V.
welke naam staat voor Uw Maat In Asbest Sloop.

Tevens worden de SVMS-007 gecertificeerde sloopwerken onder UMIAS B.V. uitgevoerd. UMIAS B.V. is een dochteronderneming van Van den Hadelkamp Oudewater B.V. Graag verwijzen wij u naar het organogram van onze organisatie.