Elzenweg 27
3421 TT Oudewater

Kwaliteit, veiligheid & milieu

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Bij al onze activiteiten staan wij borg voor het naleven van de geldende normen en wettelijke verordeningen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

Sloop- en Handelsonderneming Van den Hadelkamp Oudewater BV is volledig gecertificeerd op de volgende gebieden:

VGM Checklist Aannemers VCA**
Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007
SCA Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530
Uiteraard werken wij alleen met gekwalificeerde medewerkers.

Daarnaast hebben we certificaten voor de diverse disciplines, zoals granulaatmenging e.d.

Een overzicht:
Vergunning Beroepsgoederenvervoer NIWO (Registratie VIHB-lijst)
Milieuvergunning inrichting
Puingranulaat voorzien van een produktcertificaat afgegeven op basis van BRL 2506 ‘Recyclinggranulaten’